Ochrana súkromia

Posledná úprava: 24. október 2017

Všeobecné

Snahou Casino-online-sk.com (budeme sa označovať aj ako „my“) je zaistiť, že všetky osobné údaje všetkých čitateľov a používateľov (ďalej označovaných ako „používateľ“ alebo „vy“) sú maximálne chránené a vždy v bezpečí.

Informácie od vás zbieranie pri práci a čítaní obsahu na casino-online-sk.com (označovaná ďalej aj ako „stránka“, „webstránka“), s týmito informáciami však nakladáme len veľmi opatrne a v obmedzenom režime.

Tým, že prichádzate na stránku alebo využívaním ponúkaných služieb nám dávate súhlas s podmienkami stanovenými v Ochrane súkromia. Súhlasíte s použitím i využívaním informácii vrátane tých osobnej povahy.

V prípade, že nesúhlasíte s ktoroukoľvek podmienok uverejnených nižšie, zbavujete sa nároku participovať na akciách, službách, propagácii alebo využívania webstránky.

Ochrana súkromia a jej pravidlá a podmienky sa nevzťahujú na spoločnosti, ktoré nevlastníme, ani na osoby, ktoré nie sú u nás zamestnaní, respektíve na tretie strany, ktorým môžu byť údaje zverejňované.

V podmienkach súvisiacich s Ochranou súkromia sa môžete dočítať odpovede na nasledujúce otázky.

 • Aký druh informácii od Vás zbierame?
 • Akým spôsobom sú informácie zbierané?
 • Ako využívame súbory cookies?
 • Akým spôsobom sú informácie od Vás využívané?
 • S kým sú informácie zdieľané?
 • Aké informácie poskytujeme tretím stranám?
 • Ako dlho sú informácie od Vás uchovávané?
 • Na aké marketingové účely sa informácie používajú?
 • Zbierame aj informácie o deťoch?
 • Ako prebieha ochrana informácii?
 • Aktualizácie a verzie Ochrany súkromia
 • Ako nás môžete kontaktovať?

Aký druh informácii od Vás zbierame?

Osobné informácie

V súvislosti s možnosťami zúčastniť sa niektorých akcii môžeme o vás požadovať poskytnutie osobných údajov ako je meno, e-mailová adresa alebo telefónne číslo. Tieto priame či nepriame identifikátory slúžia napríklad na zaslanie materiálov alebo iných prospektov súvisiacich s akciou.

Neosobné informácie

Pod neosobnými informáciami sa rozumejú údaje, ktoré sa vzťahujú ku hardvéru a softvéru. Stránka casino-online.sk môže zbierať informácie o prehliadači, operačnom systéme, odkazoch, operátorovi, prístupovom času a iné informácie, ktoré sú dostupné v čase prezeranie si obsahu na webstránke.

Akým spôsobom sú informácie zbierané?

Dáta sú zbierané či už prostredníctvom zverejnených osobných údajov (viď vyššie) alebo prostredníctvom neosobných informácii (viď vyššie), ktoré sú sprostredkované nepriamo prostredníctvom zariadení. Radia sa sem logovacie súbory, webové majáky, digitálne identifikátory alebo súbory cookies.

Ako využívame súbory cookies?

Súbor cookie predstavujú informácie (záznamy) dočasnej alebo trvalej povahy, ktoré stránka casino-online-sk pridá na pevný disk v situácii, kedy si otvoríte našu stránku. Vďaka cookies si môžete uchovávať nastavenia, „preskakovať“ medzi stránkami alebo aktivovať funkcie.

Súbory cookies pomáhajú aj s cielením reklamy a to takým spôsobom, aby reklama, ktorú vidíte bola pre vás optimalizovaná a navrhnutá takpovediac na mieru. Neodporúčame odstraňovať cookies z našej stránky, vystavili by ste sa tým riziku zhoršenia funkčnosti stránky.

Táto webstránka môže automaticky odosielať cookies súbory do vášho systému. Za účelom skvalitnenia stránky si vyhradzujeme právo použiť tieto údaje a sprístupniť ich tretej strane pre účely reklamy alebo zlepšenej funkčnosti stránky. Osoby jednajúce v rámci týchto tretích strán môžu zbierať informácie o používateľoch tejto stránky.

Akým spôsobom sú informácie od Vás využívané?

Osobné i neosobné informácie, ktoré ste nám poskytli využívame pre nasledujúce účely:

 • Ako podklady pre zodpovedanie vašich otázok
 • Pre fundovanú reakciu na vašu spätnú väzbu
 • Pre vyhodnocovanie vašich žiadostí pri našich promoakciách
 • Pre uplatňovanie vašich nárokov súvisiacich s akciami
 • Pre účely priameho marketingu
 • Pre skvalitňovanie a optimalizovanie reklám a propagačných akcií
 • Pre komunikáciu s vami
 • Na riešenie problémov, nezrovnalostí a ťažkostí
 • Pre účely vyšetrovania pri porušení pravidiel
 • Pre výskum, analýzu, štatistiku alebo technickú diagnostiku
 • Pre možnosť poskytovať špeciálne ponuky a doplnkové služby
 • Kvôli odhaľovaniu, riešeniu a prevencii bezpečnostných či technických problémov

S kým sú informácie zdieľané?

Poskytovatelia služieb

Osobné i neosobné informácie a vaše údaje môžu byť zdieľané našimi spoločníkmi a partnermi a poskytovateľmi služieb tretích strán a to za niektorým účelom spomenutým vyššie. Vaša e-mailová adresa môže byť poskytnutá našim marketingovým partnerom alebo dcérskym spoločnostiam za účelom poskytovania propagačných akcii, materiálov alebo aktualizácii.

Všetky informácie, ktoré ste nám poskytli, budú poskytovateľom a iným subjektom tretích strán poskytnuté len na nevyhnutný čas, počas ktorého budú dosiahnuté účely popísané vyššie. Prezeraním stránky casino-online-sk.com dávate súhlas s využívaním a ukladaním informácii, ako aj s možným využívaním týchto informácii subjektami tretích strán.

Ostatné subjekty

V súvislosti s policajným vyšetrovaním, povolením od súdu, príkazom alebo inou oficiálnou žiadosťou sme oprávnení policajným orgánom či vládnej agentúre poskytnúť vaše údaje, osobné i neosobné informácie. Môžeme ich poskytnúť aj z dôvodu ochrany práv, duševného vlastníctva, ochrany majetkových práv, zdravia alebo prevencie pred protizákonnými činnosťami. Informácie môžeme využiť aj za účelom obhajoby v prípade sporu.

Obchodní partneri

Vyhradzujeme si právo poskytnúť a zdieľať vaše údaje a iné informácie a našimi nadriadenými, partnerskými a dcérskymi spoločnosťami a so spoločnosťami, s ktorými nás preväzujú riadiace procesy. Rovnako tak si vyhradzujeme možnosť zdieľať údaje a informácie v súvislosti s obchodnými transakciami ako sú predaje aktív či pri zlučovaní.

Aké informácie poskytujeme tretím stranám?

Vyhradzujeme si právo poskytovať a zdieľať osobné i neosobné informácie v neidentifikovateľnej podobe s treťou stranou za vyššie spomenutými účelmi (viď „Akým spôsobom sú informácie od Vás využívané?“) a to aj za účelmi cielenej reklamy, vylepšovania stránky alebo za obchodnými účelmi.

Podmienky uverejnené v Ochrane súkromia sa vzťahujú len na informácie a dáta, ktoré zbierame my. Informácie zverejnené prostredníctvom niektorých častí stránky ako sú priamo webstránka, aplikácia a iné, môžu mať odlišné podmienky. Odporúčame Vás, aby ste si ich prečítali pred poskytnutím informácii.

Ako dlho sú informácie od Vás uchovávané?

Všetky informácie, ktoré sú uverejnené na stránke casino-online-sk.com môžu byť kedykoľvek doplnené a upravené. Informácie, ktoré s nami zdieľate budú uchovávané len pre nevyhnutie dlhý čas, počas poskytovania našich služieb a akcii, plnenie povinnosti alebo riešenie sporov.

Na aké marketingové účely sa informácie používajú?

Vami poskytnutú e-mailovú adresu môžeme využiť pre účely zaslania propagačných ponúk a iných akcii. Môžeme ju tiež zdieľať s našimi partnermi a subjektami tretích strán pre účely marketingu, aktualizácii alebo propagácie.

E-mailové ponuky od webstránky casino-online-sk.com, rovnako ako aj od našich partnerov môžete kedykoľvek odmietnuť zakliknutím na možnosť „Zrušiť odber“, v spodnej časti každého e-mailu. Majte však na pamäti, že úspešná realizácia vašej požiadavky môže trvať až štrnásť dní.

V prípade, že ste požiadali o zrušenie odberu alebo zmenu registračného účtu, tento fakt ovplyvní len komunikáciu so stránkou casino-online-sk.com. V prípade, že sme informácie už zdieľali s treťou stratou, je potrebné o zrušenie požiadať aj túto stranu.

V prípade, že ste sa rozhodli zrušiť odber, zašleme vám iba také e-maily, ktoré sa budú týkať zákazníckej podpory, prieskumov alebo administratívnych záležitostí.

Zbierame aj informácie o deťoch?

Webstránka casino-online-sk.com je určená len osobám starším 18 rokov a je nevhodná pre deti mladšie ako trinásť rokov. Táto stránka nezbiera osobné údaje o maloletých a odstraňuje všetky ich údaje z databáz. Táto webstránka môže kedykoľvek kohokoľvek požiadať o doklad veku za účelom overenia spôsobilosti pre využívanie služieb a akcii.

Ako prebieha ochrana informácii?

V rámci našej webstránky dodržiavame štandardné postupy a pravidlá, prostredníctvom ktorých sa snažíme eliminovať hrozby z nepovoleného využívania údajov o Vás. Nepreberáme však zodpovednosť za neoprávnené zásahy do webstránky a nedávame žiadnu záruku na jej nedostupnosť. Ak máte obavy o ochranu súkromia, respektíve máte podozrenie na zneužitie, kontaktujte nás.

Aktualizácie a verzie Ochrany súkromia

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť podmienky Uverejnené v ochrane súkromia. Zmeny sa prejavia okamžite po zaktualizovaní stránky. Ona zmenu budete upozornení navrchu stránky pod „Posledná úprava“. Vašou participáciou na akciách a iných udalostiach dávate súhlas s novými aktualizovanými podmienkami.

Tieto podmienky sú voľným prekladom Ochrany súkromia z anglickej verzie. Pre akýkoľvek zmluvný vzťah je záväzná len anglická verzia a akékoľvek nedorozumenia budú riešené s ohľadom na anglickú verziu Ochrany súkromia.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky súvisiace s Ochranou súkromia, kontaktovať nás môžete na [email protected].