Texas Holdem Poker - základy pravidla

Poker podobne ako aj iné hazardné hry sa delí na viacero variantov. Texas Holdem variant patrí do skupiny„community card poker“ a teda pri tomto variante hrajú hráči s kartami, ktoré sú vyložené na stôl, čo robí hrou veľmi dynamickou a ešte viac napínavejšou.

Jednou z najväčších zaujímavostí okolo Texas Holdem pokru je jeho popularita. Aj napriek tomu, že tento pokrový variant vznikol už začiatkom 20. storočia, nikto mu nikdy nevenoval veľkú pozornosť. Do Las Vegas s Texas Holdem dostal až 60. rokoch minulého storočia ale bol považovaný za podradný pokrový variant a tak nebol nikdy hraný v tých najväčších a najluxusnejších kasínach a nikdy nebol usporiadaný turnaj, na ktorom by sa hral Texas Holdem a na ktorom by sa zúčastnilo viac, než malá hŕstka hráčov. Ľady sa začali hýbať až koncom milénia, konkrétne v 80. a 90. rokoch, kedy sa Texas Holdem začal viac spomínať v médiách a vznikali väčšie a väčšie turnaje či iné akcie, na ktorých sa hral tentopokrový variant.

Najlepší Texas Holdem nájdete len v týchto herniach

Naozajstný boom prichádza až po roku 2000, kedy Texas Holdem začína byť najhranejším pokrovým variantov v Spojených štátoch, kde dovtedy kraľoval Seven-card stud ako najhranejší variant. Za veľký vzrast záujmu o Texas Holdem sa zaslúžili akcie ako World Series of Poker (WSOP) alebo World Poker Tour (WPT), ktoré aplikovali princíp bezlimitných stávok.

Texas Holdem poker bol napríklad aj dôležitou súčasťou zápletky v novej bondovke Casino Royale s Danielom Craigom a dnes sa tento variant automaticky hrá v každom online alebo kamennom kasíne či už na Slovensku alebo po celom svete. Jednoduchosť a akčnost Texas Holdemu si už stihla podmaniť každého správneho pokrového hráča a ak ste vy náhodu Texas Holdem ešte nehrali, tak vám odporúčame naštudovať si základnú pokrovú stratégiu, ktorá sa dá veľmi jednoducho aplikovať na Texas Holdem a vyskúšať si svoje šťastie v tejto jedinečnej kartovej hre!

Texas Holdem Poker – pravidlá a kombinácie

Pri Texas Holdeme fungujú veľmi podobné pravidlá, ako pri každom inom pokrovom variante. Texas Holdem sa hrá s jedným balíčkom žolíkových (resp. „francúzskych“) kariet. Minimálny počet hráčov sú dvaja, maximálny počet nie je svojím spôsobom obmedzený ale odporúčaný počet hráčov je medzi 6 až 10 hráčov pri jednom stole.

Podobne ako v každom inom pokrovom variante, aj pri Texas Holdeme je hráčovým cieľom získať čo najsilnejšiu kombináciu kariet na ruke. Avšak na rozdiel od „draw pokru“, pri ktorom si hráči vymieňajú karty na ruke, pri Texas Holdeme nemá hráč defakto žiadnu možnosť ovplyvniť jeho karty na ruke a tak to, či bude mať na ruke silnú kombináciu závisí čisto od toho, aké dostal na začiatku hry karty na ruku a aké karty ešte v hre prídu na stôl. Preto je Texas Holdem hlavne založený štatistických výpočtoch, ktoré hráčovi ukazujú, či sa mu oplatí hrať ďalej a zvyšovať stávky, alebo by mal skôr zložiť karty. Pri Texas Holdeme poznáme tieto kombinácie kariet:

High Card – najvyššia karta: ak žiaden hráč nemá na ruke spravenú nejakú kombináciu, tak vyhráva hráč, ktorý ma najsilnejšiu (najvyššiu) kartu na ruke. Ak sa táto karta náhodou nachádza na stole (a teda ju nemá na ruke žiaden hráč), tak sa jedná o remízu. Pravdepodobnosť, že hra skončí bez žiadnej kombinácie len s najvyššou kartou je 17,4%.

Texas Holdem 1 - Casino.sk

Pair – jeden pár kariet: najslabšia kombinácia kariet, ktorá vzniká vtedy, ak má hráč dve rovnaké karty. Karty musia mať rovnakú hodnotu (napr. 2, 2 alebo K, K) ale môžu mať rôznu farbu. Pravdepodobnosť, že hráč bude mať na ruke pár je 43,8%.

Texas Holdem 2 - Casino.sk

Two pairs – dva páry kariet: hráč má dva páry kariet. Tieto páry môžu byť rôznej hodnoty (napr. 2,2 a 3,3 alebo 10,10 a K,K) a podobne ako v predchádzajúcom prípade je jedno, akej sú farby. Pravdepodobnosť, že hráč bude mať na ruke dva páry je 23,5 %.

Texas Holdem 3 - Casino.sk

Three of a kind – trojica kariet: táto kombinácia je tvorená troma kartami s rovnakou hodnotou (napr. 4, 4, 4 alebo Q, Q, Q) a podobne ako v predchádzajúcich prípadoch aj pri trojici je jedno, akú majú karty farbu. Pravdepodobnosť, že hráč bude mať na ruke trojicu je 4,83 %.

Texas Holdem 4 - Casino.sk

Straight – postupka: kombinácia „straight“ je tvorená piatimi kartami, ktoré majú postupnú hodnotu. Takáto kombinácia môže vyzerať napríklad 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, 9, 10, J, Q. Na farbe kariet nezáleží. Pravdepodobnosť, že hráč bude mať na ruke postupku je 4,62 %.

Texas Holdem 5 - Casino.sk

Flush – rovnaká farba: táto kombinácia je tvorená piatimi kartami s rôznou hodnotou, ale všetky karty musia mať rovnakú farbu. Čiže táto kombinácia môže vyzerať napríklad 5,6,9,K, A ale všetky kartu majú pikovú fabru. Pravdepodobnosť, že hráč bude mať na ruke flush je 3,03 %.

Texas Holdem 6 - Casino.sk

Full house: je tvorený jednou dvojicou a jednou trojicou kariet, karty môžu mať rôznu farbu. Takáto kombinácia napríklad vyzerá  2,2 a 5,5,5 alebo J, J a A, A, A. Pravdepodobnosť, že hráč bude mať na ruke full house je 2,60 %.

Texas Holdem 7 - Casino.sk

Four of a kind – štvorica: na zostavenie tejto kombinácie potrebuje hráč štyri karty s rovnakou hodnotou. Farba môže byť samozrejme rôzna. Príklad takejto kombinácie je napríklad 6, 6, 6, 6 alebo K, K, K, K. Pravdepodobnosť, že hráč bude mať na ruke štvoricu je 0,168 %.

Texas Holdem 8 - Casino.sk

Straight flush – poker: táto kombinácia je niekedy v slovenčine tiež nazývaná aj ako čistá postupka a je to postupka kariet (napr. 5, 6, 7, 8, 9), ktorá je tvorená kartami v rovnakej farbe. Pravdepodobnosť, že hráč bude mať na ruke straight flush je 0,0311 %.

Texas Holdem 9 - Casino.sk

Royal Straight Flush – kráľovský flush: jedná sa o postupku kariet s hodnotami  10, J, Q, K, A, ktoré sú všetky v rovnakej farbe.  Pravdepodobnosť, že hráč bude mať na ruke je 0,0032 %.

Netreba však zabúdať na fakt, že Texas Holdem je variant, ktorý patrí do skupiny „community card poker“ a tak karty, ktoré sú vyložené na stole nepatria len vám, ale aj všetkým ostatným hráčom a tak nemusíte to byť len vy, kto bude vedieť vytvoriť výhernú kombináciu.

Taktiež si treba uvedomiť, že na to, aby hráč vyhral nemusí mať na ruke najsilnejšiu kartu alebo najsilnejšiu kombináciu kariet. Hráč vyhráva aj v prípade, ak všetci jeho spoluhráči zložia karty (foldnú) a tak posledný zostávajúci hráč vyhráva. Takáto situácia sa dá docieliť napríklad blufovaním.

BONUS: 100% do výšky 1600€
Hrať

Texas Holdem – priebeh hry

Podobne ako aj iné pokrové varianty, aj pri Texas Holdeme je hra rozložená do viacerých  za sebou idúcich kôl – začiatok hry, pre-flop, flop, turn a river.

Začiatok hry: pri začatí novej hry je určený veľký a malý blind. Toto poradie sa vždy posúva o jedného hráča v smere hodinových ručičiek. Malý a veľký blind sú stávky, ktoré musia títo dvaja hráči spraviť bez ohľadu na to, či chcú hrať alebo nie. Malý blind je vždy polovica v veľkého blindu (ak teda veľký blind je 10€ tak malý blind je 5€). Ak sú stavené blindy tak dealer rozdá každému hráčovi po dve karty. Hráči si navzájom svoje karty nevidia. Teraz hra pokračuje do štádia zvaného pre-flop.

Pre-flop: v tomto štádiu hry poznajú hráči svoje dve karty, ktoré dostali na ruku a začnú robiť prvé kolo stávok. Začína sa prvým hráčom naľavo od big blinda a potom sa postupuje v smere hodinových ručičiek. Hráč ma potom tri možnosti, čo urobí:

* dorovná stávku (call) – aby mohol hráč hrať v kole, musí dorovnať výšku stávky, ktorú spravil hráč pred ním. V prípade keď začína hra, tak hráč musí dorovnať výšku big blindu (pretože na začiatku hry je najvyššia stávka big blind).

   * Uvedieme príklad: v danom kole je malý blind 1€ a veľký blind je 2€, takže hráč musí staviť a dorovnať tieto 2€, aby mohol hrať ďalej.

* zvýši stávku (raise) – ak má hráč na ruke dobré karty, chce aby v pote bolo viac peňazí alebo jednoducho chce len blafovať, tak môže zvýšiť stávku. Následne potom hráči, ktorí idú po ňom musia tiež dorovnať (alebo znova navýšiť) túto stávku, aby mohli ostať v hre a pokračovať v hraní daného kola. Uvedieme príklad: v danom kole je znova malý blind 1€ a veľký blind je 2€, avšak hráč, ktorý ide bezprostredne po veľkom blindovi zvýšil stávku o 4€ a tak všetci hráči, ktorí idú po ňom musia spraviť tiež stávku 4€. Big blindovi potom stačí len dorovnať o konkrétny rozdiel (v tomto prípade 2€).

* zloží karty (foldne) – ak hráč nemôže alebo nechce pokračovať v hraní, tak zloží svoje karty a tak pokračuje až v ďalšej hre. Ak by zložili karty všetci hráči, tak zvíťazí ten, ktorý ostane ako posledný.

Flop: ak v pre-flope všetci hráči dokončili svoje činnosti (zvýšili stávky, zložili karty alebo dorovnali), tak sa prechádza do kola, ktoré sa nazýva flop. Na začiatku kola vyloží dealer na stôl tri karty, ktoré vidia všetci hráči a sú pre nich „spoločné“. Teraz prichádza na rad ďalšie stávkovanie a začína sa od hráča, ktorý je označený ako malý blind (resp. ak malý blind už nehrá, tak nasledujúci hráč po jeho lavici). V tomto kole nie sú vykonané žiadne povinné stávky a tak sa môže stať, že počas celého stávkovania nepadne ani jedna stávka, pretože sa hráči môžu „čeknúť“ (check) bez vykonania žiadnej stávky. Avšak ak niektorí z hráčov prihodí stávku (raisne), ostatní musia túto stávku dorovnať (prevýšiť) alebo zložiť karty. Keď sa dokončí stávkovanie, prechádza sa na ďalšie kolo.

Turn: na začiatku tohto kola vyloží dealer na stôl ďalšiu kartu, ktorá je viditeľná pre všetkých hráčov a tiež je pre všetkých hráčov „spoločná“. Nasleduje ďalšie kolo stávkovania podobne ako aj v minulom prípade – tj. začína sa od hráča, ktorý je malý blind (resp. hráč naľavo od neho, ak small blind už nehrá) a hráči majú možnosť čekovať (tj. nijako nenavýšiť stávku), zvýšiť stávku, prípadne dorovnať zvýšenú stávku alebo zložiť karty. Keď sa stávkovanie skončí, prechádza sa na ďalšie kolo nazvané river.

River: na začiatku tohto kola vyloží dealer na stôl poslednú kartu a tak je teraz na stole päť kariet, ktoré hráči vidia a ktoré sú pre nich „spoločné“ a hrajú pomocou nich. Po tomto sa opäť prechádza na posledné stávkovanie, kedy hráči znova, ako v predchádzajúcich prípadoch majú možnosť čeknúť, zvýšiť, dorovnať alebo prípadne zložiť karty. Keď sa ukončí vytváranie stávok, tak hráči, ktorí ešte ostali v hre ukážu svoje karty a podľa toho, kto má najsilnejšiu kombináciu, tak ten vyhráva. Rozdelí sa výhra, zozbierajú sa karty, úloha veľkého a malého blindu sa posunie o jedného hráča v smere hodinových ručičiek (viď. obrázok nižšie, kde je ukázané, ako sa úlohy malé, veľkého blinda a dealera posúvajú o jedno miesto) a začne sa nové kolo.

Texas Holdem 10 - Casino.sk

Ak by sme to mali jednoduchšie zhrnúť, tak potom priebeh Texas Holdem hry je nasledovný:

 1. Vyloženie prvých dvoch nútených stávok na stôl (blindy) a rozdanie po dvoch kariet každému hráčovi
 2. Prvé kolo stávkovania
 3. Na stôl sa vyložia prvé tri karty
 4. Druhé kolo stávkovania
 5. Na stôl sa vyloží ďalšia jedna karta
 6. Tretie kolo stávkovania
 7. Na stôl sa vyloží posledná jedna karta
 8. Štvrté kolo stávkovanie
 9. Showdown – hráči ukážu svoje karty
 10. Koniec hry

Znova treba poznamenať , že hra nemusí vždy prejsť všetkými týmito fázami, pretože sa môže pokojne stať, že hráči už po rozdaní prvých dvoch kariet a pri prvom kole stávkovania zložia svoje karty a ostane v hre len jeden hráč, ktorý tak automaticky vyhrá. Tým pádom môže hra vždy skončiť v ktoromkoľvek kole, všetko záleží len na hráčoch a ich rozhodnutiach. Ak sa samozrejme hra skončí skorej, tak nasleduje nová hra, ktorá sa začína od začiatku.

Stávkovanie v Texas Holdem

Výška stávky, ktorú môže hráč počas hrania spraviť môže byť ale aj nemusí byť limitovaná. Minimálna výška stávky je zvyčajne limitovaná na výšku veľkého blindu (čiže ak veľký blind je napr. 10€, minimálna stávka, resp. zvýšenie stávky musí byť vo výške 10€) ale maximálna výška stávky môže byť limitovaná rôzne. Väčšinou sa zvyknú používať tieto pravidlá:

 • Žiaden stávkový limit – hráč môže vykonať ľubovoľne veľkú stávku, jediné obmedzenie je samozrejme hotovosť, s ktorou hrá
 • Pot limit – ak je pri hre použité toto pravidlo, tak maximálna výška stávky je vo výške pot, ktorý je na stole. Ak sa teda na stole nachádza pot (balík peňazí) v hodnote 50€, maximálna výška stávky, ktorú môže hráč spraviť je 50€.
 • Špecifický limit – tento limit sa môže ale nemusí meniť pred každou novou hrou a väčšinou je určený nominálne. Napríklad, že v danej hre je maximálna výška stávky limitovaná na 20€ a pod.

Špeciálny prípad stávkovania môže nastať vo chvíli, keď už hráč nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby dorovnal protihráčove navýšenie (alebo sa taktiež môže vyskytnúť prípad, že hráčov bank nie je dostatočne veľký na to, aby mohol spraviť nútenú stávku ako veľký alebo malý blind). V takomto prípade hráč robí stávku all-in, čo znamená, že vsádza svojcelý bank, resp. obnos peňazí, ktoré má k dispozícií. V prípade, ak sa to udeje počas hry, tak sa vytvorí špeciálny vedľajší pot, ktorý zahŕňa aj all-in stávku tohto hráča a ostatní hráči hrajú ďalej s iným, hlavným potom. Na prvý pohľad sa toto môže zdať trocha mätúce, tak si to vysvetlime na príklade.

Predstavme si, že sa hráči dostali až do predposledného kola (turn) a situácia s potom a stávkami vyzerá nasledovne:

Celkový pot na začiatku kola: 80€
Hráč 1: zvýšil o 10€
Hráč 2: dorovnal o 10€
Hráč 3: chce dorovnať a pokračovať, no má už len posledných 5€.

V tomto prípade sa zoberie celkový pot (pretože v predchádzajúcich kolách do neho Hráč 3 prispel) a od každého hráča sa zoberie stávka vo výške 5€ (pretože maximálne takto veľkú stávku si Hráč 3 môže dovoliť). Takto vznikne vedľajší pot vo výške 95€ (80€ + 5€ + 5€). O tento pot súťažia všetci traja hráči, pretože všetci do neho prispeli.

Avšak Hráč 1 a Hráč 2 chceli vykonať vyššiu stávku, konkrétne 10€, preto z ich rozdielu (10€ – 5€) sa vytvorí hlavný pot, ktorý je teraz vo výške  10€ (2 x 5€) a o tento pot hrajú už len oni dvaja. Ak v ďalšom kole (river) budú znova zvyšovať stávky, tak zvýšenie pôjde do tohto potu. Povedzme, že v ďalšom kole každý zvýši stávku o 20€ a tak v hlavnom pote je teraz dokopy 50€ (10€ + 20€ + 2€).

Keď sa skončí hra, tak všetci hráči vyložia svoje karty na stôl ale ako prví si najprv porovnávajú svoje kombinácie len Hráč 1 a Hráč 2 a ten, ktorý bude mať silnejšiu kombináciu si berie hlavný pot (50€). Teraz príde rada na vedľajší pot (95€) ale do tohto potu prispel aj Hráč 3, ktorý spravil all-in stávku a tak si teraz porovnajú karty všetci traja hráči. Ak Hráč 3 má lepšie karty ako Hráč 1 a Hráč 2, tak si berie vedľajší pot. Avšak ak nemá lepšie karty na ruke, tak si aj vedľajší pot berie buď Hráč 1 alebo Hráč 2 a Hráč 3 vypadáva z hry, pretože už nemá peniaze, resp. žetóny s ktorými by mohol ďalej hrať.

V prípade ak hráč skončí a turnaj alebo dané kasíno povoľuje takzvaný „rebuy“, tak sa hráč môže znova zapojiť do hrytým, že si znova kúpi žetóny. Dajme tomu, že hráč hrá v turnaji, na ktoré bolo vstupné 10€ a rebuy je stanovený na tú istú sumu. Pri vstupe na turnaj dostal žetoný v hodnote 2000 a rebuy žetóny sú tiež nastavené na túto istú hodnotu, takže ak hráč prehrá a vypadne z turnaja, tak sa do neho môže vrátiť tak, že znova zaplatí túto istú sumu a dostane taký istý počet žetónov, ako na začiatku hry a môže pokračovať v hraní. Niektoré kasína, resp. turnaje majú obmedzenú počet rebuyov a hráč sa môže napríklad len tri krát vrátiť do hry.

BONUS: 100% do výšky 150€
Hrať